Choď na obsah Choď na menu
 


Zákon přitažlivosti

6. 5. 2009


 Největší učitelé, kteří kdy žili, nám říkali, že zákon přitažlivosti je největším a nejspolehlivějším zákonem Vesmíru.

Náboženství, jako hinduismus, hermetické tradice, buddhismus, judaismus, křesťanství i islám, a civilizace, zastoupené Babyloňany a Egypťany, nám jej předaly v písemných dokumentech a příbězích. Během věků byl zákon zachycen ve všech formách a lze jej najít ve starověkých spisech ve všech staletích. Byl zapsán na kameni v roce 3000 před naším letopočtem.

Je to zákon, který určuje úplný řád Vesmíru, každý okamžik vašeho života a každou jednotlivou věc, kterou během života prožíváte. Nezáleží na tom, kdo jste nebo kde jste.

Všemocný zákon přitažlivosti formuje celou vaši životní zkušenost a činí tak skrze vaše myšlenky. Jste to vy, kdo uvádí zákon přitažlivosti v život, a činíte tak svými myšlenkami.

Podle zákona přitažlivosti se podobné věci přitahují, a tak když na něco myslíte, přitahujete k sobě podobné myšlenky.

Myšlenky působí jako magnet a mají frekvenci. Když přemýšlíte, vaše myšlenky jsou vysílány do Vesmíru a magneticky přitahují všechny podobné věci, které jsou na stejné frekvenci jako ony myšlenky. Vše, co se vysílá, se vrací ke svému zdroji. A tím zdrojem jste vy. Nejenže svůj život vytváříte svými myšlenkami, ale vaše myšlenky mocně přispívají k utváření celého světa kolem vás. Pokud jste si mysleli, že jste bezvýznamní a nemáte v tomto světě žádnou moc, zkuste se nad tím zamyslet. Vaše mysl ve skutečnosti svět kolem vás formuje.

Pokud chcete cokoli ve svém životě změnit, změňte dosavadní frekvenci tím, že změníte své myšlenky.

 
Přitahujte dobro místo zla!


Zákon přitažlivosti je neosobní, nic nehodnotí ani nepřidává. Problém většiny lidí je v tom, že přemýšlejí především o tom, co nechtějí a diví se, proč se jim tyto věci pořád dokola stávají.
Když se zaměřujete na věci, které nechcete - "nechci přijít pozdě, nechci přijít pozdě" - zákon přitažlivosti neslyší, že to nechcete. Projevuje věci, na které myslíte, a tak se budou objevovat neustále znovu a znovu.
Zákon přitažlivosti nepočítá "nechci" nebo "ne" či jakákoli záporná slůvka. Když vyslovujete slova záporu, zákon přitažlivosti přijímá toto:

"Nechci vylít kávu na tyto šaty" jako "Chci vylít kávu na tyto šaty a chci toho rozlít ještě mnohem víc."

"Nechci žádné hádky" jako "Chci více hádek."

"Nechci chytit chřipku" jako "Chci chytit chřipku a další nemoci."

Pokud si naříkáte, zákon přitažlivosti vám svou silou přinese do života více situací, na které budete žehrat. Pokud nasloucháte někomu jinému, kdo si stěžuje, máte s ním soucit, souhlasíte s ním, v ten okamžik k sobě přitahujete víc situací, na které si budete stěžovat.

Ať už jsme si toho vědomi či nikoli, většinu času myslíme. Když mluvíte nebo někomu nasloucháte, když čtete noviny nebo se díváte na televizi, když si vybavujete vzpomínky - vždy myslíte. Pro mnoho z nás platí, že jediná doba, kdy nemyslíme, je doba spánku. Avšak síly přitažlivosti neustále pracují na našich posledních myšlenkách před usnutím. Proto vždy před usnutím dbejte na to, aby vaše poslední myšlenky byly pozitivní.

Zákon jednoduše odráží a vrací vám přesně to, na co se svými myšlenkami zaměřujete. Na základě tohoto mocného poznání můžete zcela změnit jakoukoli okolnost a událost ve svém životě tím, že změníte způsob, jakým myslíte.Shrnutí

Velkým životním tajemstvím je zákon přitažlivosti.
Zákon přitažlivosti říká, že podobné věci se přitahují, a tak kdykoli myslíte, přitahujete k sobě zároveň podobné myšlenky.
Myšlenky fungují jako magnet a mají určitou frekvenci. Při myšlení jsou myšlenky vysílány do vesmíru a magneticky přitahují všechny podobné věci s podobnou frekvencí. Všechno, co vysíláte, se vrací k svému zdroji - k vám.
Jste jako lidský televizní vysílač, který myšlenkami vysílá frekvenci. Pokud chcete ve svém životě cokoli změnit, změňte frekvenci, a to tak, že změníte své myšlenky.
Vaše současné myšlenky utvářejí váš budoucí život. O čem nejvíce přemýšlíte nebo na co se nejvíc zaměřujete, dojde ve vašem životě naplnění.
Vaše myšlenky se stávají realitou.
Zákon přitažlivosti je -přírodním zákonem. ]e objektivní podobně jako gravitační zákon.
Do vašeho života nemůže vstoupit nic, co nepřivoláte dlouhotrvajícími myšlenkami.
Abyste poznali, jaké máte myšlenky, zeptejte se sami sebe, jaké máte pocity. Emoce jsou cenné nástroje, které nám neustále říkají, jaké jsou naše myšlenky.
Není možné cítit se mizerně a zároveň mít dobré myšlenky.
Vaše myšlenky určují vaši frekvenci a pocity vám okamžitě sdělí, na jaké jste frekvenci. Když se cítíte mizerně, tehdy jste na frekvenci, kterou přitahujete víc špatných věcí. Když se cítíte dobře, mocně k sobě přitahujete víc dobra.

„Posunovači", mezi něž patří příjemné vzpomínky, příroda nebo oblíbená muzika, mohou vaše pocity vylepšit, a tak okamžitě změnit i vaši frekvenci.
Cit lásky je tou nejvyšší frekvencí, kterou můžete vysílat. Čím větší lásku pociťujete, tím větší sílu využíváte.

Podobné jako Aladinův džin plní zákon přitažlivosti každý náš příkaz.
Kreativní metoda vám pomáhá tvořit to, co chcete, ve třech krocích: požádej, věř a získej.
Tím, že vesmír požádáte o to, po čem toužíte, je to pro vás zároveň příležitost si ujasnit, co chcete. Tím že si to ujasníte, zároveň o to požádáte.
Věřit znamená jednat, mluvit a myslet, jako byste již získali to, oč jste žádali. Pokud vysíláte frekvenci, že jste to již získali, zákon přitažlivosti posune osoby, události a okolnosti takovým způsobem, že to získáte.
Získat zahrnuje pocit, jaký budete mít, až vaše touha dojde svého naplnění. To, že se cítíte dobře, vás uvádí na frekvenci toho, po čem toužíte.
Abyste ubrali na váze, nezaměřujte se na „úbytek na váze'. Zaměřte se místo toho na ideální hmotnost. Vyvolávejte v sobě pocity ideální váhy, a tím ji k sobě přivoláte.
Vesmíru netrvá dlouho splnit to, po čem toužíte. Je pro něj právě tak snadné zařídit jeden dolar jako milion dolarů.
Snadná cesta, jak zakusit zákon přitažlivosti v akci, je začít s něčím malým - například šálkem kávy nebo parkovacím místem. Chtějte silně přitáhnout něco malého. Jakmile zakusíte sílu přitažlivosti, kterou v sobě máte, posune vás to k tvoření daleko větších věcí.
Tvořte s předstihem vaše dny tím, že si promyslíte, jak chcete, aby probíhaly, a budete tak záměrně utvářet svůj život.
Očekávání je mocnou přitažlivou silou. Očekávejte věci, po kterých toužíte, a neočekávejte věci, které nechcete.
Vděčnost je mocná metoda, kterou můžete změnit svou energii a přivést si do života víc toho, po čem toužíte. Buďte vděční za to, co již máte, a přitáhnete víc pozitivních věcí.
Když dopředu dekujete za to, po čem toužíte, urychlujete tím své tužby a vysíláte silnější signál do vesmíru.
Vizualizace je metoda, při níž si v mysli vytváříte představy a těšíte se z toho, po čem toužíte. Když si něco vizualizujete, generujete mocné myšlenky a pocity, že už teď to, co chcete, máte. Zákon přitažlivosti vám pak tuto skutečnost vrátí - právě takovou, jakou jste ji v duchu viděli.
Abyste mohli využít zákon přitažlivosti ke svému prospěchu, udělejte si z toho zvyk - nejen jednorázovou událost.
Na konci každého dne, než půjdete spát, si projděte události onoho dne. Jakékoli události nebo okamžiky, které neodpovídají tomu, co jste chtěli, si znovu přehrajte v mysli tak, jak byste si přáli, aby proběhly.
Abyste přitáhli do života peníze, zaměřte se na hojnost a bohatství. Je nemožné přivést do života víc peněz, pokud se zaměřujete na jejich nedostatek.
Je užitečné použít představivost a předstírat, že již máte peníze, po kterých toužíte. Předstírejte, že jste bohatí, a zlepšíte své pocity ohledně peněz. Jakmile se vaše pocity zlepší, začne peněz do vašeho života proudit víc.
Cítit se šťastný je nejrychlejší způsob, jak si do života přilákat peníze.
Dívejte se záměrně na vše, co se vám líbí, a říkejte si: „Mohu si to dovolit. Mohu si to koupit/' Změníte své myšlení a začnete se v záležitostech peněz cítit lépe.
Dávejte peníze, abyste jich do svého života přivedli víc. Když budete štědří a budete mít dobrý pocit z toho, že se o peníze rozdělíte, říkáte tím zároveň: „Mám jich hodně/'
Vizualizujte si, že vám poštou chodí šeky.
Váhovou misku s myšlenkami nakloňte k bohatství a představujte si ho.
Když chcete navázat vztah, přesvědčte se, že vaše myšlenky, slova, činy a okolnosti nejsou v rozporu s vašimi tužbami.
Vaším úkolem jste vy. Dokud nejprve nenaplníte sami sebe, nemůžete nikomu nic dát.
Jednejte se sebou samými s láskou a respektem, a přitáhnete lidi, kteří lásku a respekt projeví vám.
Když sebe vnímáte negativné, blokujete lásku a místo toho přitahujete víc lidí a situací, z kterých se neustále budete vnímat negativné.
Zaměřte se na vlastnosti, které na sobe obdivujete, a zákon přitažlivosti vám na vás ukáže víc úžasných vlastností.
Aby vztah fungoval, zaměřte se na to, co na jiné osobě oceňujete - a nesoustřeďte se na stížnosti a reptání. Když se zaměříte na kladné stránky, víc jich tak získáte.
Placebo efekt je příkladem zákona přitažlivosti v akci. Když pacient upřímné věří, že tabletka je lék, dosáhne toho, čemu věří a vyléčí se.
„Zaměření na dokonalé zdraví" je něco, co můžeme uvnitř sebe dělat všichni, navzdory tomu, co se může dít venku.
Smích přitahuje radost, uvolňuje negativitu a vede k zázračným uzdravením.
Chorobu nebo nemoc v těle drží myšlenka, sledování nemoci a pozornost, kterou jmenujeme. Pokud se necítíte pravé nejlíp, nemluvte o tom - pokud nechcete, aby se nemoc zhoršila. Když nasloucháte lidem, jak mluví o nemocech, které je trápí, dodáváte jejich nemocem energii. Místo toho stočte hovor na pozitivní věci a snažte se dotyčnou osobu vnímat jako zdravou.
Víru ve stárnutí máme jen v mysli. Osvoboďte tedy své vědomí od veškerých takových myšlenek. Zaměřte se na zdraví a věčné mládí.
Neposlouchejte všeobecné pravdy o nemocech a stárnutí. Negativní informace vám neslouží.
Čemu se vzpíráte, to přitahujete, neboť se na to svými emocemi silně zaměřujete. Abyste něco změnili, vstupte do svého nitra a myšlenkami a pocity vysílejte nový signál.

 

Světu nemůžete pomoci tím, ze se zaměříte na vše negativní. Jakmile se zaměříte na negativní události světa, nejenže k nim ještě další přidáte, ale také přivedete víc negativních věcí do svého života.

 

Místo soustředění na problémy světa věnujte svou pozornost a energii důvěře, lásce, hojnosti, vzdělání a míru.

 

Dobro nikdy nevyčerpáme, neboť pro každého je ho víc než dost. Život má být bohatý.

 

Skrze myšlenky a pocity máte schopnost proniknout do neomezené nabídky a zrealizovat ji.

 

Chvalte a žehnejte všemu na světě. Odstraníte tak negativitu a disharmonii a dostanete se na nejvyšší frekvenci, kterou je láska.

 

Všechno je energie. Vy jste energetickým magnetem, a tak vše, po čem toužíte, elektricky nabíjíte a přitahujete k sobě a zároveň elektricky nabíjíte sebe a přitahujete se ke všemu, co chcete.

 

Jste duchovní bytostí. Jste energie a energie nemůže být stvořena ani zničena -jen mění formu. Proto je tu vaše čistá podstata odjakživa a bude tu navždy.

 

Vesmír vzniká z myšlenky. Jsme tvůrci nejen vlastního osudu, ale i vesmíru.

 

Je vám k dispozici nekonečná nabídka myšlenek. Veškeré vedení, všechny objevy a vynálezy existují v univerzální mysli jako možnosti, které čekají na to, až je z ní lidská mysl získá. Vše držíte ve svém vědomí.

 

Všichni jsme spojeni a všichni jsme jedno.

 

Zbavte se těžkostí z minulosti, nedejte na kulturní kódy a společen­ské mínění. Jedině vy jediní můžete tvořit život, jaký si zasloužíte.

 

Zkratkou k naplnění vašich tužeb je vidět své touhy jako absolutní skutečnost.

 

 Vaše síla je ve vašich myšlenkách, proto si jí buďte vědomi. Jinými slovy: „Nezapomeňte si pamatovat"

 

Musíte zaplnit tabuli svého života vším, po čem toužíte.

 

Musíte jen cítit se dobře hned teď.

 

Čím víc budete používat sílu, kterou máte uvnitř, tím víc síly skrze sebe získáváte.

 

Čas využít vlastní velikost nastal právě teď.

 

Nacházíme se uprostřed slavné éry. Jakmile se zbavíme limitujících myšlenek, zakusíme opravdovou vznešenost lidství - v každé oblasti tvorby.

 

Dělejte to, co máte rádi. Pokud nevíte, co vám přináší radost, položte si otázku: „Co je mou radostí?" Jakmile se odevzdáte radosti, přitáhnete obrovské množství radostných věcí, protože radost vyzařujete.

 

Teď, když jste poznali tajemství, je na vás, co uděláte. Cokoli si vyberete, je správně. Veškerá síla je vaše.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

pravdivé slová

(veronča, 28. 3. 2011 22:51)

zdravím,čítala som všetky članky ktoré tu máte a su fakt vybornééé,...aj videá o pozitívnom myslení som si pozrela a viackrát,lebo ma to zaujalo,...kto chce tak si tu najde veľa užitočnych informácií podľa ktorych sa potom može v živote riadiť,....len tak dalej,...píšte,píšte,píšte....

jakjnoi, 25. 11. 2010 12:52

(gyxx, 15. 1. 2011 3:08)

nelze určovat jinm co mají dělat.představovat ano ale né konkrétní osobu, ale tu co si představíš ano. Její vlastnosti, jak má vypadat atd, ne vak nikoho kokrétního z tvého oklí

...

(jakjnoi, 25. 11. 2010 12:52)

mam otazku.. funguje to aj v takom pripade, ze si predstavujem konkretnu osobu ako som s nou , ako mi hovori, ze ma lubi atd?? na konkretnu osobu asi nie vsak? to by sa mi uz davno splnilo..alebo som mozno robila nieco zle..

Dobro-v dobru

(Marie, 18. 11. 2010 0:56)

Nejsem věřící-věřím ale v dobro a ve zlo.Každému se vrátí dobro,v dobru a naopak.Ve svém životě,jsem se mockrát o tomto"zákonu"přesvědčila.A když jsem se ocitla v situaci-ky jsem potřebovala pomoc-našla jsem ji.Když jsem chtěla pomoci druhému,dostaly se ke mně informace,jak pomoci.Kolikrát jsem přemýšlela nad tím-jak je to možné?A právě jsem našla odpověď:))-na této stránce.Neumím s pc moc zacházet.K těmto slovům jsem se dostala-ani nevím jak.

pecka

(luci, 8. 11. 2010 1:12)

vazne super clanok, zaujal ma, velmi velmi :)

Zákon príťažlivosti.

(Mgr. Anna Ferjenčíková, 17. 11. 2009 15:26)

Veľmi dobrý, výstižný článok. Skutočne je to tak, že
na čo myslíme to sa stane. Ak prajeme niekomu zlo, vráti sa nám dvojnásobne. No nevracia sa len zlo, ale
aj dobro. Preto snažme sa ľudí chápať, neodsudzovať,
milovať, odpúšťať im, neohovárať, nezosmiešňovať. Ďa-
kujme za všetko dobré čo sa nám v živote stalo a uvi-
díme zázraky. Tie sú v každom z nás.

---

(corpoon, 9. 10. 2009 21:53)

hezky clanek, mas to z filmu the secret ze? moc dobry :-) preji hodne uspechu v tajemstvi.