Choď na obsah Choď na menu
 


Valerij Sineľnikov - Sila zámeru

23. 3. 2009

Obrázok

Jednoduchá, jasná a praktická kniha populárneho ruského autora, lekára a terapeuta.

V. Sineľnikov učí, že základom pre šťastný život je uvedomiť si, čo vlastne chceme – teda sformulovať si určitý zámer. Aby sa nám tento zámer podarilo dosiahnuť, treba ho sformulovať podľa určitých zásad. V súlade s vyššou morálkou si treba vždy položiť otázku, prečo chceme to, čo chceme – čo to naozaj prinesie nám aj nášmu okoliu?

Neoddeliteľnou súčasťou našich zámerov sú totiž iní ľudia, preto sú významnou témou knihy aj medziľudské vzťahy.

Autor má dar pozitívne meniť prístup k životu, takže po oboznámení sa s jeho učením budete oveľa spokojnejší.

 

Z Knihy:

Žiadne problémy neexistujú, existuje iba zle sformulovaný zámer. Čo je to zámer? Ako ho správne sformulovať a úspešne realizovat v živote? Ako zväčšiť osobnú silu a vedieť vytvárať životné udalosti, ktoré by prinášali radosť vám i vášmu okoliu? Na tieto a mnohé iné otázky odpovedá táto motivačná kniha.


Nový model ľudského vedomia


Dnes sa na človeka rúti obrovský objem rôznych informácií. Každý k nim má pristup. ale nie
všetci vedia. ako tieto znalosti využiť. Okrem toho sú rôzne informácie niekedy rozporuplné. Ako sa v nich má človek vyznať, aby sa "neutopil" v informačnom prúde, aby sa nestratil v rozmanitých možnostiach? A ako má nájsť tú správnu cestu?
V tom vám pomôže umenie vytvoril" si určitý zámer a usmerňoval" ho. Keď ovládnete loto umenie, budete vedieť riadiť svoj život.
Dá sa to však iba vtedy, keď Človek koná podľa nového modelu vedomia, keď spozná vesmírne zákony.
Rozmýšľal som, ako pomenovať tento nový model, podľa ktorého je človek pánom svojho života a ktorý pritom stojí na zákonoch starých ako tento svet. Nakoniec som mu vymyslel názov „Biblický model ľudského vedomia". Odráža totiž ako svet staré zákony, kloré v ňom fungujú.
Tento model môže byť Noemovou archou, ktorá vás zachráni pred informačnou potopou sveta.
Tento nový model vedomia vám dáva do rúk silné páky pre riadenie vášho sveta u veľmi jemné nástroje na jeho premenu.
Akékoľvek znalosti sa zakladajú na teórii a praxi. Teória - to sú isté zákony. Prax - to je používanie týchto zákonov v živote. vo fýzickom svete, Je to schopnosť ovplyvňovať v prvom rade seba, a až potom iných ľudí či veci. a meniť to všetko podľa svojho želania.

Zákon zodpovednosti

Prvá zásada tohto modelu spočíva vtom, že každý človek si sám vytvára svoj svet. svoj život. Ako to máme chápať?
Človek je stvorený „na obraz Boží" a vo svojej podstate je leda tvorcom. Tvorcom svojho sveta. Je veľmi dôležité uvedomiť si to. Svoj svet si vytvárame svojimi myšlienkami, pocitmi a emóciami. Naše konanie sa nezačína slovami ani činmi, ale našimi myšlienkami. Myšlienka je univerzálnym druhom energie, ktorá má ohromnú silu.
Naše myšlienky a pocity sa zhmotňujú, teda vteľujú sa do reality. Myšlienka ako druh energie vzniká v nasej duši a nemizne. Funguje tu zákon zachovania energie. Akákoľvek myšlienka. vyslaná do vonkajšieho sveta, vyvolá v našom živote určité udalosti. Táto energia sa k nám v tej alebo inej podobe vracia.
Z tejto prvej zásady vyplýva, že rovnaké priťahuje rovnaké. Ak máme agresívne myšlienky, vytvárame si nepríjemné a bolestivé udalosli. Ak sú myšlienky tvorivé, naplnené dobrom a láskou, zhmotňujú sa do reality, ktorá nám prináša príjemné zážitky. Aké myšlienky budete mať. je na vás.
Sami si vytvárame svet, v ktorom žijeme. Každý z nás žije v unikálnej realite, presnejšie v modeli reality, ktorý si vytvoril na základe osobných skúseností aj skúseností predkov. Svet. ktorý nás obklopuje, je nepostihnuteľný, a my si ho musíme zjednodušovať, aby sme sa cítili bezpečí a mohli v ňom žiť.
Všeťko na svete naše telo. duševný stav vzťahy, práca, finančná situácia -je odrazom a transformáciou našich myšlienok, citov a emócií.
Z toho vyplýva tvrdenie, geniálne svojou jednoduchosťou a múdrosťou: žijeme v harmonickom, spravodlivom a čistom svete, v ktorom sa každému dostáva to, čo zodpovedá jeho myšlienkam,
„Staň sa tí podľa tvojej viery." hovorí Biblia. V živote dostávate to, čomu veríte. Inými slovami: to, čo je vonku, odráža to, čo je vnútri.
Pre mnohých je ťažké prijať toto tvrdenie. Ak však máte v živote nejaký nedostatok alebo sa vám deje nejaké príkorie, neponáhľajte sa s obviňovaním iných a nerobte zo seba obeť. Príčina sa neskrýva v takzvaných okolnostiach, ale v prvom rade vo vás. Pozrite sa do svojho vnúra!

Cvičenie - Formulácia zámeru


Napíšte si svoje želania na papier. Predstavte si. že pred vami stojí kúzelník, klorý je pripravený splniť Vám akékoľvek želanie. O čo ho požiadate?
Možno potrebujete bývanie či prácu? Alebo chcete stretnúť milovaného anulujúceho človeka? Alebo sa potrebujete vyliečiť? Napríklad: Toto je môj zámer:

* mať obľúbenú a dobre platenú prácu
* vyliečiť sa
* nájsť si blízkych priateľov
* vytvoriť pevnú a láskyplnú rodinu
* zbohatnúť
* kúpiť (postaviť) si dom
* vidieť svojho manžela (syna) triezveho a zdravého


Pozorne sa pozrite na tento zoznam. Možno, že niečo z týchto vecí ste potrebovali pred pár rokmi a dnes to už nie je aktuálne. Starostlivo to zvážte, počúvajte svoju intuíciu, aby ste nestrácali drahocennú energiu a čas snahou u niečo, čo naozaj nepotrebujete.
Akonáhle dáte svoj zámer najavo, vo vašom podvedomí sa dajú do pohybu energie, myšlienky a emócie, ktoré roztočia koleso vašej Šťasteny.
Aby ste lepšie pochopili, čo vlastne chcete a potrebujete, urobte si nasledujúce cvičenie.

Váš zámer vás má podnecovať k činom


Možno sa vám váš zámer zdá príliš všedný a banálny, než aby vás podnecoval k činom. Napríklad si dávate za cieľ dokončiť diplomovú prácu. Ale stále to odkladáte na poslednú chvíľu, pretože tento zámer je pre vás málo príťažlivý.
V takom prípade porozmýšľajte, ako ho spojiť s nejakým väčším. významnejšim a príťažlivejším zámerom. Napríklad, ak dokončíte diplomovú prácu pred termínom, budete mať v lete viac voľna. Polom sa budete vedieť do tejto málo lákavej práce vrhnúť s oveľa väčíou energiou.
Nabite svoj zámer prijemnými emóciami, aby vás priťahoval a vábil.
Položte si tieto otázky:
Prečo to vlastne potrebujem? Je to skutočne to, čo mi chýba?
Čo príjemné a užitočné mi prinesie uskutočnenie môj ho zámeru, čo to dá iným ľuďom v mojom okolí?
Zlepší to môj život a život môjho okolia?
Pomôže mi to naplniť moju túžbu?
Prečo to potrebujem?
Čo mi prinesie uskutočnenie môjho zámeru?

Naše zámery sa nemusia obmedzovať iba na materiálne hodoty. Môžu to byť nové vzťahy alebo nejaké hodnotné vlastnosti. Je dobré, ak nás v živote zaujíma všetko.

Veľkou motiváciou môže byť zdravie alebo láska. Mnohí ľudia sa napríklad rozhodnú prestať fajčiť, až keď je reálne ohrozené ich zdravie. A niektoré ženy začnú chudnúť a starať sa o seba, keď sa zamilujú.

Sila je vo vás

Máte potrebné zdroje, aby ste mohli dosiahnuť svoj zámer? Samozrejme, že máte. Človek má všetko, čo potrebuje - veď je stvorený na Boží obraz. Boh nám dal všetko potrubné už pri narodení Sila sa vždy nachádza vo vás. Oporný bod je vždy v práve prítomnom okamihu. Treba len vedieť, ako si k týmto zdrojom dostať. Preto si položte otázku: Čo potrebujem, aby sa môj zámer uskutočnil? Premyslíte si to. Zdroje môžu byť vnútorné a vonkajšie.
Vnútorné zdroje sú napríklad pozitívny prístup, sila. istota, láska, zvláštne schopnosti, vedomosti, talent a pod. Vnútorné zdroje máme od narodenia, alebo Ich získame prácou na sebe.
Ak chcete mať napríklad peknú, vernú, spoľahlivú, láskyplnú, dobre gazdujúcu, pokojnú a veselú manželku, ktorá vám porodí krásne, zdravé a múdre deti. mali by ste sami začať rozvíjať tieto kvality, aby ich vaša polovička mohla odrážať.
Ak už ste ženatý, ale nie ste so svojim vzťahom spokojný, začnite sa meniť, a zmení sa aj vaša manželka. A vo vašej rodine zavládne dlho očakávaná harmónia a láska.
Vonkajšími zdrojmi môžu byť peniaze, veci, známosti.

Prekážky

Vonkajšie odráža vnútorné. Sami si tvoríme svoj svet svojimi myšlienkami, emóciami a správaním. Prečo však v živote neustále narážame na rôzne prekážky? Aké sú to vlastne prekážky? Čo nám bráni priblížiť sa k vytúženému cieľu?
Zdá sa, že to všetko su naše negatávne myšlienky a negatívne programy. Niektoré sme získali už v rannom detstve, inými sme sa vyzbrojili oveľa neskôr. Tieto myšlienkové bloky vytvárajú v našom tele napätie a prekážajú životnej energii, aby nami voľne prúdila.
Nepriateľský vzťah k okolitému svetu je príčinou napätia. Akonáhle sa oslobodíte od Negatívnych názorov, zvýši sa výkonnosť a pohotovosť vašej mysle. Prekážky prestanú existovať a vy dosiahnete svoj cieľ.

10 krokov k vytúženému cieľu


Krok 1. Sformulujte si svoj zámer.
Krok 2. Predstavte si svoj zámer,
Krok 3. Určite rozsah svojho zámeru.
Krok 4. Zistite, čo potrebujete.
Krok 5. Ujasnite si prvý krok a začnite konať.
Krok 6. Zistite, aké prekážky sa vám môžu postaviť do cesty, a odstráňte ich.
Krok 7. Buďte vnímaví.
Krok 8. Prejavujte pružnosť v správaní a myslení.
Krok 9. Postarajte sa o čistotu svojich úmyslov.
Krok 10. Zvoľte miesto a čas uskutočnenia svojho zámeru.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Recommendations: how to promote your pozitivnemyslenie.estranky.sk

(LatonyaSmalA, 26. 3. 2018 2:04)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any anti-bot protection.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil 4.0 free demo

(MashaGOP, 13. 12. 2017 23:47)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot captcha.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"